Budynek elektrowni miejskiej na ul. Łopuskiego został oddany do eksploatacji w 1910 r. i stanowił podstawę miejskiego zakładu energetycznego, mieściła się tam centrala prądu stałego. Urządzenia techniczne elektrowni zostały zezłomowane pod koniec lat 50-tych XX wieku. Obecnie są to budynki dawnej Kołobrzeskiej Wytwórni Słodyczy „Marona” przy ulicy Łopuskiego.