13 listopada 1875 roku miasto wykupiło od spółki akcyjnej Badeverein cały jej majątek ( obiekty kąpielowe i uzdrowiskowe oraz Pałac Nadbrzeżny). Do administrowania tym majątkiem powołano w 1876 roku Dyrekcję Uzdrowiska ( Badeverwaltung). Biuro znajdowało się w centrum dzielnicy uzdrowiskowej (obecnie ulica Zdrojowa). Tutaj goście mogli uzyskać pełną informację o mieście, warunkach pobytu i leczenia czy prywatnych kwaterach do wynajęcia. Biuro zatrudniało też służbę uzdrowiskową, która za odpowiednią opłatą w ciągu całej doby była do dyspozycji kuracjuszy na terenie całego miasta. Rozpoznawani byli po czerwonych czapkach z mosiężnymi emblematami. Przy budynku dyrekcji było też biuro rzeczy znalezionych, posterunek policji, poczta i telegraf.