W latach 1911-1912 przy Hafenstrasse (obecnie ulica Portowa) zbudowano pierwszy nowoczesny budynek szkolny o 20 salach lekcyjnych z zapleczem sanitarnym (m.in.łaźnia prysznicowa), kuchnią, salą gimnastyczną. Była w nim szkoła podstawowa dla tej dzielnicy miasta. Budynek prztrwał działania wojenne i w 1945 roku powstała w nim obecna Szkoła Podstawowa Nr 1.