W 1864 roku obecnie na ulicy Budowlanej zbudowana została synagoga w stylu starogreckiej świątyni. Front budowli z wąską bramką na parterze, trzema smukłymi oknami na piętrze, zwieńczony tympanonem, pod którym na belce widniał duży cytat z biblii w języku hebrajskim: Prawdziwie jest to dom Boga i brama do niebios (Księga rodzaju, 28, 17)