Plac 18 Marca, dawniej Kaiserplatz został wytyczony w 1880 roku po rozbiórce rawelinu Ujście (niem. Ravelin Münde), wchodzącego w skład umocnień obronnych twierdzy kołobrzeskiej. Park zaprojektowany został przez kołobrzeskiego ogrodnika Heinricha Martensa który wytyczył go w stylu ogrodu francuskiego z centralnie posadowioną fontanną. Wiele nasadzeń wykonywanych pod okiem kołobrzeskiego architekta ogrodów przetrwało do dnia dzisiejszego. Od strony budynku pocztowego postawiono pomnik dedykowany żołnierzom kołobrzeskiego pułku, poległym na frontach wojny francusko – pruskiej. Było wśród nich również wielu Polaków, zwłaszcza Wielkopolan odbywających służbę wojskową w Kołobrzegu.
Do lat trzydziestych XX wieku skwer nosił nazwę Placu Cesarskiego (niem. Kaiserplatz), by zmienić nazwę na Plac Adolfa Hitlera (niem. Adolf Hitlerplatz). Po wojnie przemianowany został na Placu 18 Marca. Dawną roślinność wzbogacono nowymi nasadzeniami. Pozostała zrewitalizowana fontanna, natomiast na przetrwałym cokole dawnego postumentu postawiono pomnik Wdzięczności Polskim Wyzwolicielom Kołobrzegu.