Wybudowany w 1860 r. neogotycki budynek był to budynek gimnazjum. Obecnie znajduje się w nim Urząd miasta