21 listopada 1904 roku uroczyście otwarto nawy gmach starostwa (obecnie ulica Przybylskiego). Zbudowano go w lath 1902-1903 według projektu Emmingmanna i Beckera. Budową tego gmachu zainteresował się sam cesarz Wilhelm II i dzięki temu nie był to zwykły biurowiec. Na ścianach wisiały duże obrazy historyczne tematycznie związane z rokiem 1807, a w oknach były witraże z herbami 19 rodzin ziemiańskich powiatu. w czasie walk w marcu 1945 roku budynek został wypalony. W 1960 roku odbudowany z przeznaczeniem na Dom StudentaStudium Nauczycielskiego, ale bez większości ozdób architektonicznych. Obecnie mieści się tam hotel Centrum.