Wybudowany w roku 1898. Usytuowany w narożniku obecnych ulic Giełdowej i Dubois. Zniszczony podczas działań wojennych.