Rok 1926, rynek z dziewiętnastowiecznym ratuszem. Na placu znajdował się pomnik króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, w głębi pałac Scheüderów, oraz dom „Pod Merkurym”. W czasie wojny całe stare miasto spłonęło. Zachowały się tylko pojedyncze budynki oraz ratusz, który w czerwcu 1945r był siedziba pierwszych władz polskich, odbudowano go w latach 90.