Rynek w Kołobrzegu powstał w 1255 roku, został wytyczony podczas lokacji miasta, która przebiegała na prawie lubuckim. Na rynku zachowały się elementy przedwojennej pierzei rynku, w postaci trzech budynków znajdujących się od strony północno-wschodniej. Będąc na kołobrzeskim rynku nie sposób nie zauważyć znajdującego się w jego centralnym punkcie, pochodzącego z XIX wieku gmachu ratusza w neogotyckim stylu. Nad kamienicami góruje monumentalna sylwetka kołobrzeskiej bazyliki. Spacerując po starówce w Kołobrzegu można poczuć klimat średniowiecznego miasta. Wąskie uliczki odchodzą od rynku i przecinają się pod kątem prostym.