W latach 1770 – 1774 zbudowano fort Ujście (obecnie dolna część latarni morskiej) i redutę Morast (obecnie port jachtowy). Fort ujście miał zapewnić obronę od strony morza, natomiast reduta Morast stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. W latach 1832-1836 obiekt zmodernizowano. Obecnie wokół szańca znajduje się Marina Solna/Port Jachtowy. Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej. W przystani jachtowej mogło cumować przeszło 100 kutrów.