Gmach Lyzeum i Oberlyzeum (żeńskie liceum i seminarium nauczycielskie) przy ulicy Łopuskiego oddany został do użytku w roku 1914. Patronką szkoły obrano królową pruską Ludwikę. W czasach wojny budynek zniszczony, odbudowany w latach 1959-1960. Mieściło się w nim Studium Nauczycielskie i dwie szkoły podstawowe. Obecnie – Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich.