Czyli millenarystyczna wspólnota religijna, który wyodrębniła się z Katolickiego Kościoła Apostolskiego. Jego poświęcenie w Kołobrzegu odbyło się na dawnej  ulicy Szczecińskiej 62, Jedności Narodowej. Pierwszym pastorem był Herman Konig. W miejscu dawniejszego Kościoła Nowoapostolskiego dziś możemy zobaczyć Kościół Chrystusowy.