Jego pozostałości znajdują się przy byłej hydroelektrowni, obok mostu na Parsęcie, przez który biegnie ul. Kamienna. Batardeau służyło jako tama, którą regulowano poziom wody w fosach otaczających twierdzę, a także jako fortyfikacja, z której prowadzono ogień artyleryjski wzdłuż rzeki. Potężne stawidła kierowały wodę z rzeki do specjalnych kanałów, które wypełniały się prawie na 1 metr. Dzięki temu twierdza, obok bardzo dobrych naturalnych warunków sprzyjających obronie, dysponowała dodatkowym zabezpieczeniem. Zabytek został uszkodzony w 1986 r. przez wojsko wysadzające krę na rzece i wbrew prawu rozebrany. Na rzece pozostały jedynie fragmenty kamiennych filarów.