Z początkiem XX wieku na pustych terenach z lewej strony rzeki Parsęty wybudowano dużą dzielnicę wojskową. Miały w niej być: koszary dla dowództwa i dwóch batalionów Pułku Piechoty, koszary dla całego 1. Pułku Artylerii Nr 2. Poza tym kompleks budynków Lazaretu Garnizonowego oraz obiekty intendentury, magazyny, warsztaty, wozownie, stajnie. W związku z tym trzeba było wytyczyć i wybrukować nowe ulice, nadać im nazwy. Otrzymały następujące nazwy: Langebeckstr. (obecnie Łopuskiego), Stettinerstr (obecnie Jedności Narodowej), Lubeckerstr. (obecnie ul. Mazowiecka). Przyjmuje się, że obiekty koszarowe oddano do użytku w 1905 roku, a w 1910 roku lazaret.

Po wojnie budynki służyły przez pewien czas Armii Czerwonej , potem, aż do roku 1998, Wojsku Polskiemu. Dzisiaj domu mieszkalne i usługowe.