Jedna z największych i najbardziej znanych budowli dawnego  Kołobrzegu. Sama kaplica stanęła już w 1331 roku tuż przy cmentarzu. Od połowy lat 30-tych  szesnastego stulecia aż do zdobycia miasta przez 1 Armię Wojska Polskiego w marcu 1945 r. kościół św. Jerzego miał charakter protestancki. Jesienią 1944 kościół został ufortyfikowany i stał się bastionem. Tak jak w przypadku kościoła św. Mikołaja został on rozebrany w 1956 roku z powodu złego stanu w wyniku działań wojennych.