Początkowo gmach szkoły średniej dla dziewcząt zbudowany w 1896 roku. Dnia 1. września 1947 roku została otwarta Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Dziś Zespół Szkół Nr 2. Szkoła w okresie swojej działalności stała się w Kołobrzegu głównym ośrodkiem kształcącym specjalistów wysokiej klasy dla rzemiosła oraz handlu.