Z początkiem XX wieku na pustych terenach z lewej strony rzeki Parsęty wy budowano dużą dzielnicę wojskową. Miały w niej być: koszary dla dowództwa i dwóch batalionów Pułku Piechoty, koszary dla całego 1. Pułku Artylerii Nr 2. Poza tym kompleks budynków lLazaretu Garnizonowego oraz obekty intendentury, magazyny, warsztaty, wozownie, stajnie. W związku z tym trzeba było wytyczyć i wybrukować nowe ulice, nadać im nazwy. Otrzymały następujące nazwy: Langebeckstr. (obecnie Łopuskiego), Stettinerstr (obecnie Jedności Narodowej), Lubeckerstr. (obecnie ul. Mazowiecka). Przyjmuje się, żę obiekty koszarowe oddano do użytku w 1905 roku, a w 1910 roku lazaret.