Przy obecnej ulicy Budowlanej do marca 1945 stała przepiękna kamienica mieszczańska, Szczyt tego klejnotu architektury kołobrzeskiej zwieńczony był posągiem ukazującym rzymskiego boga handlu, zysku i kupiectwa Merkurego, stąd obiekt nosił nazwę: „Dom pod Merkurym”. Kamienica wzniesiona była w 1650 roku. Na jej miejscu stoi obecnie blok wielorodzinny. Warto zwrócić uwagę na łukowato sklepioną bramę obok opisywanego obiektu. Obecnie w jej miejscu znajduje się przejście pod blokiem, z ul. Budowlanej w kierunku „Parku Dąbrowskiego”.