Most łodziowy na parsęcie łączył brzegi pomiędzy Załężem (w pobliżu basenu rybackiego) a dzielnią portową (dzisiaj tereny zamknięte). Przejście po chwiejnym moście szczególnie lubiły dzieci. Most prowadził prosto do uroczego parku Załęże, najpiekniejszych jego zakątków, zbytkowych fortyfikacji i restauracji. Nad bezpieczeństwem pieszych czuwał strażnik wodny. W okresie zimy most demontowano i uruchamiano połączenie promowe.