8 maja 1932 roku poświęcono nowo zbudowany kościół Zbawiciela. Dzisiaj jest świątynią katolicką pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 2002 wieżę kościoła przebudowano i podniesiono. Ciekawym zabytkiem świątyni jest Krzyż ołtarzowy wyrzeźbiony przez pastora Paula Hinza.