Kościół ewangelicko-reformowany znajdujący się przy dzisiejszej ul. Wąskiej, zbudowany w latach 1832-1834 na miejscu zniszczonego w roku 1761, według projektu architekta Ernsta Fryderyka Zwirnera.