Dzisiejszy Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu znajduje się na ulicy Mariackiej, obok katedry. Obiekt, który możemy oglądać dzisiaj powstał w 1832 roku. Zbudowany został w stylu neogotyckim, na planie prostokąta z zakończonym od wschodu trójbocznie prezbiterium. Od strony zachodniej, z dachu wystaje wieżyczka z dzwonem. W II połowie 1945 roku, po przejęciu miasta z rąk radzieckich, kościół został pozyskany przez ojca Polikarpa Maciejowskiego, a następnie poświęcony 12 sierpnia 1945 r. W latach 50-tych, patronem parafii został św. Marcin, w nawiązaniu do dawnej katolickiej parafii św. Marcina. W 1994 r. kościół utracił samodzielność na rzecz unii personalnej z Parafią Mariacką, stając się kościołem rektoralnym przy Domu Księży Emerytów. Jednak 27 lutego 2001 r. został reaktywowany.