Kołobrzeski pałac miejski należał do rodziny cichego bohatera wojen napoleońskich – kupca Ernsta Friedricha Schroedera. Budowę rozpoczęto w 1815 roku. Wejście główne znajdowało się od strony rynku, wyróżniała je kosztowna, kuta balustrada schodów oraz podparty na kolumnach nawiązujących do stylu doryckiego balkon.  Między 1840 a 1887 r. znajdowało się tam mieszkanie komendanta Festung Kolberg, a następnie, do marca 1945 r. – główna siedziba policji. Pałac Schroederów uległ częściowemu zniszczeniu w czasie marcowych walk, a kilka tygodni po ich zakończeniu strawił go podłożony przez nieznanych sprawców ogień. Zgliszcza rozebrano w latach pięćdziesiątych.