Kołobrzeską Wenecją nazywano kanał rzeki Stramniczki. Od położonych przy niej budynków mieszkalnych, odchodziły pomosty, z których mieszkańcy łowili ryby. Było to bardzo urokliwe miejsce, które od lat inspirowało malarzy i stawało się obiektem zainteresowania wielu fotografów. Nie zachowało się do czasów współczesnych.